Phan Minh Chánh | Tin tức | Đề thi - Kiểm tra | Đề thi Olympic Vật lí (Canada) 2005-2006- Phần Quang-Sóng
 Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018   TIN MỚI: 
 

Tin tức » Đề thi - Kiểm tra 19.10.2018 04:44
 
Di chuyển nút trượt để tăng cỡ chữ
Đề thi Olympic Vật lí (Canada) 2005-2006- Phần Quang-Sóng
[ 06.12.2011 08:51 | 64959 lần đọc ]

Xem hình
Chúng tôi giới thiệu với các bạn đề thi học sinh giỏi quốc gia môn vật lý của một số nước trên thế giới, tài liệu tham khảo rất tốt cho các bạn muốn thử sức mình trong các kỳ thi HSG trong nước .