Phan Minh Chánh | Tin tức | Đề thi - Kiểm tra | Đề thi Olympic Vật lí (Canada) 2005-2006- Phần Quang-Sóng
 Thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019   TIN MỚI: 
 

Tin tức » Đề thi - Kiểm tra 23.01.2019 20:14
 
Di chuyển nút trượt để tăng cỡ chữ
Đề thi Olympic Vật lí (Canada) 2005-2006- Phần Quang-Sóng
[ 06.12.2011 08:51 | 65259 lần đọc ]

Xem hình
Chúng tôi giới thiệu với các bạn đề thi học sinh giỏi quốc gia môn vật lý của một số nước trên thế giới, tài liệu tham khảo rất tốt cho các bạn muốn thử sức mình trong các kỳ thi HSG trong nước .