Phan Minh Chánh | Tin tức | Đề thi - Kiểm tra | Phân loại đề thi ĐH 2011 môn Vật Lý theo chương
 Thứ bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017   TIN MỚI: 
 

Tin tức » Đề thi - Kiểm tra 25.11.2017 21:55
 
Di chuyển nút trượt để tăng cỡ chữ
Phân loại đề thi ĐH 2011 môn Vật Lý theo chương
[ 28.12.2011 08:22 | 60670 lần đọc ]

Xem hình
Để giúp các bạn học sinh dự thi Đại học khối A hình dung cấu trúc đề thi, chúng tôi giới thiệu
phân loại đề thi đại học 2011 theo từng chương để các bạn tham khảo.