Phan Minh Chánh | Tin tức | Bổ trợ kiến thức VL 12 | Bài toán xác định thời gian trong dao động điều hòa
 Thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019   TIN MỚI: 
 

Tin tức » Bổ trợ kiến thức VL 12 23.01.2019 19:35
 
Di chuyển nút trượt để tăng cỡ chữ
Bài toán xác định thời gian trong dao động điều hòa
[ 30.12.2011 03:32 | 71262 lần đọc ]

Việc xác định thời gian trong dao động điều hòa là một vấn đề khó trong chương trình vật lí lớp 12, các em học học sinh thường bối rối khi gặp vấn đề này. Để giải bài toán loại này, học sinh thường sử dụng những kiến thức liên quan đến phương trình lượng giác, tuy nhiên phương pháp này thuần túy toán học, phức tạp và dễ gây nhầm lẫn. Bài viết nhằm giúp các em khắc phục những nhược điểm đó

I. Cơ sở lí thuyết

I.1.Liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

Xét một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O theo chiều dương với tốc độ góc w. Gọi P là hình chiếu của M lên trục Ox.

thời gian trong dao động điều hòa

Giả sử ban đầu (t = 0) điểm M ở vị trí Mo được xác định bằng góc j. Ở thời điểm t, nó chuyển động đến M, xác định bởi góc:  j + Dj với Dj = wt.

Khi đó tọa độ của điểm P là:

x = thời gian trong dao động điều hòa = OM.cos(wt + j)

Đặt OM = A, phương trình tọa độ của P được viết thành: x  = A.cos(wt + j).

Vậy điểm P dao động điều hòa.

*Kết luận: Một dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một vật chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

 thời gian trong dao động điều hòa

 I.3.Xác định thời gian trong dao động điều hòa

Theo mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều, thời gian ngắn nhất vật chuyển động tròn đều đi từ M1 đến M2 cũng chính thời gian hình chiếu của nó (dao động điều hòa) đi từ điểm có li độ x1 đến điểm có li độ x2. Thời gian này được xác định bằng: thời gian trong dao động điều hòa 

với:  Ds =     thời gian trong dao động điều hòa       = R.Dj;  Dj =     thời gian trong dao động điều hòa          ; v = wR

Vậy:  thời gian trong dao động điều hòa                            

II.Một số bài tập vận dụng

II.1. Bài tập về dao động cơ

Bài tập 1.Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f = 5Hz. Xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ thời gian trong dao động điều hòa đến vị trí có li độ   thời gian trong dao động điều hòa.

Hướng dẫn giải toán

thời gian trong dao động điều hòa

Khi vật đi từ vị trí có li độ x1 = thời gian trong dao động điều hòa đến vị trí có li độ x2thời gian trong dao động điều hòa thì mất một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t, đúng bằng thời gian vật chuyển động tròn đều (với tốc độ góc w = 2pf trên đường tròn tâm O, bán kính R = A) đi từ M1 đến M2.

Ta có: w = 10p(rad/s)

Dj =      thời gian trong dao động điều hòa           = p - 2a,

thời gian trong dao động điều hòa => a = thời gian trong dao động điều hòa => ∆j = thời gian trong dao động điều hòa

Vậy, thời gian ngắn nhất vật đi từ x1 đến x2 là: thời gian trong dao động điều hòa 

* Nhận xét: Đối với bài tập này học sinh dễ nhầm lẫn rằng thời gian vật đi từ x1 đến x2 là tỉ lệ với quãng đường ∆s = êx1 – x2ê= A, nên cho kết quả sai sẽ là: thời gian trong dao động điều hòa 

Bài tập 2. Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acos(wt  -thời gian trong dao động điều hòa). Cho biết, từ thời điểm ban đầu vật đến li độ x = thời gian trong dao động điều hòa  trong khoảng thời gian ngắn nhất là thời gian trong dao động điều hòa, và tại điểm cách VTCB 2(cm) vật có vận tốc thời gian trong dao động điều hòa (cm/s). Xác định tần số góc và biên độ A của dao động.

Hướng dẫn giải toán

Ở thời điểm ban đầu (t1 = 0), vật có: thời gian trong dao động điều hòa, tức là vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

Ở thời điểm t2 = thời gian trong dao động điều hòa, vật qua li độ x2 = thời gian trong dao động điều hòa theo chiều dương. 

thời gian trong dao động điều hòa

Áp dụng công thức:thời gian trong dao động điều hòa=> thời gian trong dao động điều hòa,

với ∆t = t2 – t1  =  thời gian trong dao động điều hòa; cosa =  thời gian trong dao động điều hòa => a  = thời gian trong dao động điều hòa; ∆j = thời gian trong dao động điều hòa = thời gian trong dao động điều hòa

Vậy: thời gian trong dao động điều hòa(rad/s)  và A = thời gian trong dao động điều hòa 

Bài tập 3. Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2. Xác định khoảng thời gian mà lò xo bị nén, bị dãn trong một chu kỳ.

Hướng dẫn giải toán

thời gian trong dao động điều hòa

Ta có: w = thời gian trong dao động điều hòa= 10thời gian trong dao động điều hòa(rad/s)

Độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng là: thời gian trong dao động điều hòa; A = 10cm > ∆l

          Thời gian lò xo nén Dt1 là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí lò xo không biến dạngđến vị trí cao nhất và trở về vị trí cũ.

Dt1 = thời gian trong dao động điều hòa, với sina = thời gian trong dao động điều hòa => a = thời gian trong dao động điều hòa; ∆j = p - 2a  = thời gian trong dao động điều hòa

Vậy: Dt1 = thời gian trong dao động điều hòa

Thời gian lò xo dãn Dt2 là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí lò xo không biến dạngđến vị trí thấp nhất và trở về vị trí cũ: Dt2  = thời gian trong dao động điều hòa

*Chú ý: Cũng có thể tính: Dt2  = T - Dt1

  

II.2.Bài tập về sóng cơ

Bài tập 4. Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau x = λ/3, sóng có biên độ A, chu kì T. Tại thời điểm t­1 = 0, có uM = +3cm và uN = -3cm. Ở thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M. Xác định A và t2.

thời gian trong dao động điều hòa

Hướng dẫn

Ta có độ lệch pha giữa M và N là: thời gian trong dao động điều hòa => thời gian trong dao động điều hòa,

dựa vào hình vẽ, ta có thể xác định biên độ sóng là: A = thời gian trong dao động điều hòa(cm)

Ở thời điểm t1, li độ của điểm M đang giảm. Đến thời điểm t2 liền sau đó, li độ tại M là uM  = +A.

Ta có thời gian trong dao động điều hòa với thời gian trong dao động điều hòa; thời gian trong dao động điều hòa

=> thời gian trong dao động điều hòa

Vậy: thời gian trong dao động điều hòa

Bài tập 5. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách nhau x = 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.

Hướng dẫn

Tại mỗi điểm, dao động của các phẩn tử trên dây là dao động điều hòa. Độ lệch pha giữa M, N xác định theo công thức: thời gian trong dao động điều hòa(4.1)

thời gian trong dao động điều hòa

Do các điểm giữa M, N đều có biên độ nhỏ hơn biên độ dao động tại M, N nên chúng là hai điểm gần nhau nhất đối xứng qua một nút sóng. Độ lệch pha giữa M và N dễ dàng tính được thời gian trong dao động điều hòa, thay vào (4.1) ta được: thời gian trong dao động điều hòa 

=> l = 6x = 120cm.

     II.3.Bài tập về dòng điện xoay chiều

Bài tập 6. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 220thời gian trong dao động điều hòacos(100pt – p/2)(V), t tính bằng giây(s). Kể từ thời điểm ban đầu(t1 = 0), thời điểm đầu tiên điện áp tức thời có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng và điện áp đang giảm là t2. Hãy xác định t2.

Hướng dẫn giải toán

thời gian trong dao động điều hòa

Ở thời điểm t1 = 0, có:

thời gian trong dao động điều hòa 

tức là điện áp tức thời bằng 0 và đang tăng.

Ở thời điểm t2, có: u2 = 220(V) và đang giảm.

Ta có: thời gian trong dao động điều hòa

với: ∆j = thời gian trong dao động điều hòa + a; cosa = thời gian trong dao động điều hòa=> a = thời gian trong dao động điều hòarad => ∆j = thời gian trong dao động điều hòa + thời gian trong dao động điều hòa = thời gian trong dao động điều hòarad

=> thời gian trong dao động điều hòa

Vậy: thời gian trong dao động điều hòa

Bài tập 7. Mắc một đèn vào nguồn điện xoay chiều có điện áp tức thời là thời gian trong dao động điều hòa Đèn chỉ phát sáng khi điện áp đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn thời gian trong dao động điều hòa. Xác định tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kỳ.

Hướng dẫn giải toán

thời gian trong dao động điều hòa

Điều kiện để đèn sáng là: thời gian trong dao động điều hòa 

Trong mỗi nửa chu kì, khoảng thời gian đèn tắt là:

∆t1 = thời gian trong dao động điều hòa, với ∆j1 = p - 2a, cosa =  thời gian trong dao động điều hòa => a =thời gian trong dao động điều hòa rad => ∆j1  = thời gian trong dao động điều hòarad

=> ∆t1 = thời gian trong dao động điều hòa

Trong một chu kì, thời gian đèn tắt là: 2∆t1 = thời gian trong dao động điều hòa

và thời gian đèn sáng trong một chu kì là: T - 2∆t1 = thời gian trong dao động điều hòa 

Vậy, tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì là: thời gian trong dao động điều hòa

II.4.Bài tập về mạch dao động LC

thời gian trong dao động điều hòa 

Bài tập 8. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, tụ điện bắt đầu phóng điện. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Dt = 10-6s thì điện tích trên một bản tụ điện bằng một nửa giá trị cực đại. Tính chu kì dao động riêng của mạch.

Hướng dẫn giải toán

Ở thời điểm đầu (t = 0), điện tích trên một bản tụ là: q1 = qo

Sau khoảng thời gian ngắn nhất ∆t, điện tích trên một bản tụ điện là: q2 = thời gian trong dao động điều hòa  

Ta có: ∆j =     thời gian trong dao động điều hòa           = thời gian trong dao động điều hòarad => Dt = thời gian trong dao động điều hòa  

Vậy, chu kì dao động riêng của mạch là: T = 6∆t = 6.10-6s

Bài tập 9. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích trên một bản tụ điện có biểu thức: q = qocos(106pt - thời gian trong dao động điều hòa(C). Kể từ thời điểm ban đầu( t = 0), sau một khoảng thời gian ngắn nhất là bao lâu thì năng lượng điện trường trên tụ điện bằng ba lần năng lượng từ trường ở cuộn cảm?

Hướng dẫn giải toán

Ở thời điểm ban đầu t = 0, điện tích trên một bản tụ là q1 = 0.

Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất ∆t, thì WL = thời gian trong dao động điều hòaWC

=> W = thời gian trong dao động điều hòaWC + WC = thời gian trong dao động điều hòaWC óthời gian trong dao động điều hòa=> q2 = thời gian trong dao động điều hòaqo hoặc q2 = -thời gian trong dao động điều hòaqo

thời gian trong dao động điều hòa

Ta có: thời gian trong dao động điều hòa

với j = thời gian trong dao động điều hòa; mà: cosa = thời gian trong dao động điều hòa=> a = thời gian trong dao động điều hòa => j = thời gian trong dao động điều hòa 

Vậy: thời gian trong dao động điều hòa 

Bài tập 10. Một mạch dao dộng LC lí tưởng có chu kì dao động là T. Tại một thời điểm điện tích trên tụ điện bằng 6.10-7C, sau đó một khoảng thời gian Dt = 3T/4 cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,2p.10-3A. Tìm chu kì T.

Hướng dẫn giải toán

thời gian trong dao động điều hòaGiả sử ở thời điểm ban đầu t1, điện tích trên tụ điện có giá trị q1. Ở thời điểm t2, sau đó một khoảng thời gian ∆t = thời gian trong dao động điều hòa ta có thời gian trong dao động điều hòarad 

Theo giản đồ véc tơ: j­1 + j2  = thời gian trong dao động điều hòa 

=> sinj2 = cosj1 (10.1)

Từ công thức: thời gian trong dao động điều hòa=> thời gian trong dao động điều hòa

Do đó, (10.1) <=> thời gian trong dao động điều hòa => thời gian trong dao động điều hòarad/s

Vậy : T = 10-3s

II.5.Bài tập đề nghị

Bài tập 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100cm/s2 là thời gian trong dao động điều hòa. Lấy p2 =10. Xác định tần số dao động của vật.                                                              ĐS: f = 1Hz. 

Bài tập 2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo dãn 3cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là thời gian trong dao động điều hòa. Xác định biên độ dao động của vật.                                     ĐS: A = 6cm. 

Bài tập 3. Một vật có khối lượng m = 1,6 kg dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(wt + p/2) cm. Lấy gốc toạ độ tại vị trí cân bằng. Trong khoảng thời gian thời gian trong dao động điều hòa đầu tiên kề từ thời điểm to = 0, vật đi đựơc 2 cm. Tính độ  cứng của lò xo.

ĐS:k = 40N/m 

Bài tập 4. Một sóng ngang có bước sóng l  truyền trên một sợi dây căng ngang. Hai điểm P và Q trên sợi dây cách nhau là 5l/4 và sóng truyền theo chiều từ P đến Q. Chọn trục biểu diễn ly độ của các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó P có ly độ dương và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó Q sẽ có ly độ và chiều chuyển động tương ứng là

ĐS: Dương, đi lên 

Bài tập 5.Một sợi dây đàn hồi OM = 90cm được căng nằm ngang. Khi M được kích thích trên dây hình thành 3 bó sóng, biên độ tại bụng là 3cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính ON.

ĐS: ON = 5cm. 

Bài tập 6. Tại thời điểm t, điện áp u = 200thời gian trong dao động điều hòacos(100 πt – p/2) (V) (u tính bằng V; t tính bằng s) có giá trị 100thời gian trong dao động điều hòaV và đang giảm. Sau đó 1/300s, điện áp này có giá trị bao nhiều? 

ĐS: u = -110thời gian trong dao động điều hòa 

Bài tập 7.Một đèn ống mắc vào điện áp xoay chiều có u = 110thời gian trong dao động điều hòacos100pt(V). Biết đèn chỉ sáng nếu điện áp của đèn có giá trị êuê ³ 110V. Hỏi trong một chu kì của dòng điện, thời gian đèn sáng là bao nhiêu?

ĐS: ∆t = 10-2s 

Bài tập 8. Một mạch dao động LC lí tưởng có tần số riêng f = 1MHz. Xác định thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường trên tụ điện bằng năng lượng từ trường trong ống dây.            ĐS: ∆t = 25.10-8s 

Bài tập 9. Một mạch dao dộng LC có chu kì T =10-3s. Tại một thời điểm điện tích trên tụ bằng 6.10-7C, sau đó 5.10-4s cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,6thời gian trong dao động điều hòa.10-3A. Tìm điện tích cực đại trên tụ điện.

ĐS: qo  =10-6CTin liên quan:
Tia X (Tia Roentgen) [14.03.2012 04:41 | 62992 lần đọc]
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại [13.03.2012 03:29 | 67065 lần đọc]
Các loại quang phổ [08.01.2012 18:17 | 67583 lần đọc]
Giao thoa ánh sáng [06.01.2012 05:25 | 68289 lần đọc]
Tán sắc ánh sáng [28.12.2011 23:23 | 30109 lần đọc]
Đại cương dòng điện xoay chiều [12.12.2011 06:42 | 24593 lần đọc]
Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng [04.12.2011 23:24 | 25102 lần đọc]
Hướng dẫn giải bài tập vật lý SGK vật lý 12 [27.10.2011 23:58 | 30118 lần đọc]


Những bản tin khác:
 Tia X (Tia Roentgen) [14.03.2012 04:41 | 62992 lần đọc]
 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại [13.03.2012 03:29 | 67065 lần đọc]
 Các loại quang phổ [08.01.2012 18:17 | 67583 lần đọc]
 Giao thoa ánh sáng [06.01.2012 05:25 | 68289 lần đọc]
 Tán sắc ánh sáng [28.12.2011 23:23 | 30109 lần đọc]
 Đại cương dòng điện xoay chiều [12.12.2011 06:42 | 24593 lần đọc]
 Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng [04.12.2011 23:24 | 25102 lần đọc]
 Điện từ trường – Sóng điện từ [23.10.2011 02:42 | 22045 lần đọc]
 Ứng dụng sóng dừng vào nhạc cụ [21.10.2011 17:38 | 23422 lần đọc]
 Âm sắc [21.10.2011 17:29 | 23225 lần đọc]
 Sóng âm [20.10.2011 19:31 | 22721 lần đọc]Gửi tin
Lên đầu trang
DANH MỤC  

Chuyên đề
Tư liệu

Danh nhân
VL lý thú

Ebook
Web hay

Giáo trình
Luyện thi

Video
Mô phỏng

PPT
Đề thi

CNTT
Chuyện vui

Du lịch
Ẩm thực
Tài liệu 

Mở tất cà | Đóng tất cả
Physics formulas 
Tin liên quan 
Tia X (Tia Roentgen) Tia X (Tia Roentgen)

Tia X hay X quang hay tia Röntgen là một dạng của sóng điện từ, nó có bước sóng trong khoảng từ 0,01 đến 10 nanômét tương ứng với dãy tần số từ 30 Petahertz đến 30 Exahertz và năng lượng từ 120 eV đến 120 keV. Bước sóng của nó ngắn hơn tia tử ngoại nhưng dài hơn tia Gamma.
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Sự khám phá ra tia hồng ngoại thường được cho là công lao của William Herschel, nhà thiên văn học đầu thế kỉ 19. Herschel dùng lăng kính để tán xạ ánh sáng từ Mặt Trời và khám phá ra tia hồng ngoại, nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến gần phần ánh sáng đỏ, thông qua sự ghi chép trên một nhiệt kế.
Các loại quang phổ Các loại quang phổ

Máy quang phổ là một dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau, dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.
Giao thoa ánh sáng Giao thoa ánh sáng

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.
Bài toán xác định thời gian trong dao động điều hòa Bài toán xác định thời gian trong dao động điều hòa

Việc xác định thời gian trong dao động điều hòa là một vấn đề khó trong chương trình vật lí lớp 12, các em học học sinh thường bối rối khi gặp vấn đề này. Để giải bài toán loại này, học sinh thường sử dụng những kiến thức liên quan đến phương trình lượng giác, tuy nhiên phương pháp này thuần túy toán học, phức tạp và dễ gây nhầm lẫn. Bài viết nhằm giúp các em khắc phục những nhược điểm đó
Tán sắc ánh sáng Tán sắc ánh sáng

Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng một chùm ánh sáng trắng khi qua lăng kính không những bị khúc xạ lệch về phía đáy lăng kính mà còn tách ra nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau.
Đại cương dòng điện xoay chiều Đại cương dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và cường độ biến thiên theo thời gian. Dòng điện xoay chiều thường được tạo ra từ các máy phát điện xoay chiều hoặc được biến đổi từ nguồn điện một chiều bởi một mạch điện tử thường gọi là bộ nghịch lưu dùng các Thyristor. Trong kỹ thuật nguồn xoay chiều được ký hiệu là AC (viết tắt của Alternating Current) hoặc ký hiệu bởi hình ~ (dấu ngã - hình sin).
Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng

Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tần số của nó.
Phương pháp sử dụng số phức để giải toán vật lý Phương pháp sử dụng số phức để giải toán vật lý

Tài liệu áp dụng Phương pháp sử dụng số phức để giải toán vật lý 12 phần dòng điện xoay chiều
Hướng dẫn giải bài tập vật lý SGK vật lý 12 Hướng dẫn giải bài tập vật lý SGK vật lý 12

Chúng tôi giới thiệu với các bạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập vật lý SGK vật lý 12, giúp các bạn tham khảo trong việc chuẩn bị bài mới hay củng cố kiến thức ở mức độ thông hiểu vận dụng cơ bản.

 Giải Nobel Vật Lý 2017 được trao cho việc dò tìm sóng hấp dẫn  Những đoạn clip hay hỗ trợ giảng dạy bộ môn Vật lý tham khảo  LP_TestDesign - Chương trình sọan thảo, trộn đề trắc nghiệm.  Khoa học vũ trụ: Hành tinh nghiêng xoay quanh các ngôi sao nhỏ khó có thể tồn tại sự sống  10 loại chất liệu "thần kỳ" thách thức mọi định luật vật lý  Giải Nobel Vật Lý 2016 được trao cho 3 nhà khoa học phát hiện ra "đặc tính kỳ lạ" của vật chất rắn  Con người có thể du hành ngược thời gian ?  Con người có thể du hành ngược thời gian ?  Einstein: "Logic sẽ đưa chúng ta từ điểm A đến điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa chúng ta tới mọi nơi"  Hành trình tìm ra sóng hấp dẫn  Sóng hấp dẫn - phát hiện thế kỷ của nhân loại  Lời giải thích mới cho việc thời gian không quay ngược lại  So sánh lực hấp dẫn của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời  Những lầm tưởng khoa học "chuẩn" nhưng cần phải "chỉnh"  Qtespro - Phần mềm luyện thi trắc nghiệm vậy lý  Định nghĩa chính xác về ánh sáng  Khám phá các dao động neutrino giành Giải Nobel Vật lí 2015  Làm thế nào xe đạp có thể đứng thẳng mà không bị ngã?  Đố bạn làm được: kéo rời 2 cuốn sách đan xen nhau  Các tấm pin mặt trời hoạt động như thế nào?  Khoa học lý giải sự ảnh hưởng của hiện tượng Nguyệt thực đến con người  Tia Gamma (Ɣ)- Khám phá nguồn gốc của Tia Gamma  Nhà ảo thuật vật lý  Chụp được hình ảnh đầu tiên trong lịch sử tính chất lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng  MindMup và Creately - Công cụ vẽ sơ đồ tư duy trực tuyến  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi xuyên qua tâm Trái đất?  Những bí ẩn của Hệ Mặt Trời-P2  Những bí ẩn của Hệ Mặt Trời  Andre-Marie Ampere - Nhà phát minh ra điện từ trường  Phần mềm luyện thi Vật Lý chất lượng cao Fomica 
Website thiết kế trên hệ thống NukeViet 2.0 - Phát triển từ Mã nguồn PHP-NUKE
Lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL
---»«---
Thiết lập và quản trị : Phan Minh Chánh
THPT Chơn Thành - Bình Phước - ĐT : 0908742177 - Email : minhchanh@vtic.vn
---»«---
Lên đầu trang