Phan Minh Chánh | Tin tức | Bổ trợ kiến thức VL 12 | Các loại quang phổ
 Thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019   TIN MỚI: 
 

Tin tức » Bổ trợ kiến thức VL 12 23.01.2019 19:41
 
Di chuyển nút trượt để tăng cỡ chữ
Các loại quang phổ
[ 08.01.2012 18:17 | 67583 lần đọc ]

Xem hình
Máy quang phổ là một dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau, dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.


I- Máy quang phổ lăng kính

1/ Định nghĩa

Là một dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau.

2/ Công dụng

Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.

3/ Cấu tạo
  Máy quang phổ gồm ba bộ phận chính:

 • Ống chuẩn trực: là bộ phận tạo ra chùm tia song, nó có một khe hẹp S nằm tại tiêu diện của thấu kính hội tụ L1.
 • Hệ tán sắc: gồm lăng kính P làm tán sắc chùm tia song song.
 • Buồng ảnh: gồm một thấu kính hội tụ L2. Tại tiêu diện L2 có đặt một tấm kính ảnh F để chụp ảnh quang phổ (hoặc một tấm kính mờ để quan sát quang phổ).
4/ Hoạt động
  Dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

 • Chùm ánh sáng từ nguồn J qua thấu kính L hội tụ tại khe S rồi truyền qua ống chuẩn trực để tạo chùm tia song song. Chùm song song sau khi qua lăng kính P bị phân tích thành nhiều chùm song song đơn sắc có góc lệch.khác nhau.
 • Mỗi chùm song song đơn sắc qua thấu kính L2 cho một vạch màu trên tấm kính ảnh F. Tập hợp các vạch màu đó là quang phổ của nguồn J.

II- Phép phân tích quang phổ:

1/Định nghĩa
  Là phép phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiên cứu quang phổ.

 • Phép phân tích định tính: xác định thành phần hóa học một mẫu vật.
 • Phép phân tích định lượng: cho biết nồng độ các thành phần trong một mẫu vật.
2/ Ưu điểm của phép phân tích quang phổ
 • Nhanh, nhạy, đơn giản và chính xác hơn các phép phân tích hóa học, có thể phát hiện được những nồng độ rất nhỏ.
 • Có thể xác định nhiệt độ và thành phần hóa học của các vật ở rất xa như Mặt Trời, các vì sao.

III- Quang phổ liên tục:

1/Định nghĩa

Quang phổ liên tục là quang phổ gồm một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.


2/ Điều kiện phát sinh (nguồn phát)

– Mặt Trời ; chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát ra.

3/ Đặc điểm
 • Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
 • Nhiệt độ nguồn càng cao thì miền phát sáng càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn.của quang phổ liên tục.
4/ Ứng dụng

– Đo nhiệt độ nguồn sáng do nung nóng.

IV- Quang phổ vạch phát xạ:

1/Định nghĩa

– Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

2/ Điều kiện phát sinh (nguồn phát)

– Chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng bằng cách đốt nóng hay phóng tia lửa điện qua chúng.

3/ Đặc điểm

– Mỗi nguyên tố hóa học cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó về số lượng, độ sáng, vị trí và màu sắc của các vạch.

4/ Ứng dụng

– Nhận biết được thành phần cấu tạo của hợp chất hay hỗn hợp tạo nên nguồn sáng.

IV- Quang phổ vạch hấp thụ:

1/Định nghĩa

– Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch tối nằm trên nền quang phổ liên tục.

2/ Điều kiện phát sinh (nguồn phát)

– Khi chiếu ánh sáng trắng qua khối khí hoặc hơi bị nung nóng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

3/ Đặc điểm
 • Hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ: Khi có quang phổ vạch hấp thụ của một đám khí hay hơi, nếu tắt nguồn sáng trắng thì nền quang phổ liên tục biến mất và những vạch đen của quang phổ vạch hấp thụ trở thành những vạch màu của quang phổ vạch phát xạ của đám khí hay hơi đó.
 • Ở nhiệt độ nhất định, một đám khí hoặc hơi có khả năng phát xạ những ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ những ánh sáng đơn sắc đó.
 • Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch hấp thụ riêng đặc trưng cho nguyên tố đó.
4/ Ứng dụng

– Nhận biết sự có mặt của một nguyên tố nào đó trong hỗn hợp hay hợp chất.


Bài giảng PPT

Tài liệu đọc thêm :