Phan Minh Chánh | Tin tức | Bổ trợ kiến thức VL10 | Sự chuyển thể giữa các chất
 Thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019   TIN MỚI: 
 

Tin tức » Bổ trợ kiến thức VL10 23.01.2019 19:41
 
Di chuyển nút trượt để tăng cỡ chữ
Sự chuyển thể giữa các chất
[ 18.03.2012 18:23 | 67154 lần đọc ]

Xem hình
Khi điều kiện tồn tại (nhiệt độ, áp suất) thay đổi, các chất có thể chuyển thể từ rắn sang lỏng, hoặc từ lỏng sang khí và ngược lại.Các hiện tượng đó gọi là sự chuyển thể ( chuyển pha ) của các chất

I - SỰ NÓNG CHẢY

 Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóng chảy.

  Quá trình chuyển ngược từ thể lỏng sang thể rắn của các chất gọi là sự đông đặc.

 1. Thí nghiệm

  a) Đun nóng chảy thiếc (kim loại), ta được đồ thị biểu diễn sự biến thiên nhiệt độ của thiếc theo thời gian trên Hình 38.1.

  b) Làm thí nghiệm khảo sát quá trình nóng chảy và đông đặc đối với nhiều vật rắn tinh thể khác như đồng, nhôm, sắt,...người ta đã đi tới kết luận:

  - Mỗi vật rắn tinh thể nóng chảy ở một nhiệt độ không đổi xác định ứng với một áp suất bên ngoài xác định (Bảng 38.1).

  - Các vật rắn vô định hình (thủy tinh, nhựa dẻo, sáp, nến,...) không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

  - Đa số các chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng khi nóng chảy và giảm khi đông đặc (trừ nước đá).

  - Đối với các chất rắn, thể tích của chúng tăng khi nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy tăng theo áp suất bên ngoài. Ngược lại, đối với các chất có thể tích giảm khi nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy của chúng giảm khi áp suất bên ngoài tăng.

                                                     Bảng nhiệt độ nóng chảy ở áp suất chuẩn

2. Nhiệt nóng chảy

 Nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy gọi là  nhiệt nóng chảycủa vật rắn. Nhiệt nóng chảy Q tỉ lệ với khối lượng m của vật rắn:Q = λm,   trong đó, hệ số tỉ lệ λ là nhiệt nóng chảy riêng phụ thuộc vào bản chất của chất rắn nóng chảy (Bảng 38.2), có đơn vị đo là jun trên kilôgam (J/kg).

  Từ công thức trên suy ra: Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.

 3. Ứng dụng

 Kim loại được nấu chảy để nấu các chi tiết máy, đúc tượng và chuông, để luyện thành gang thép và các hợp kim khác nhau.

Bảng nhiệt nóng chảy riêng

II - SỰ BAY HƠI

  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở mặt thoáng chất lỏng gọi là sự bay hơi.

  Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

  1. Thí nghiệm

  a) Đổ một lớp nước lên trên mặt đĩa nhôm. Thổi nhẹ lên mặt nước này hoặc hơ nóng đĩa này, ta thấy lớp nước dần biến mất : nước đã bốc thành hơi bay vào không khí.

  Nếu đặt bảng thủy tinh gần miệng cốc nước nóng, ta thấy trên mặt bản thủy tinh xuất hiện các giọt nước: hơi nước từ cốc bay lên đã bay lên đọng thành nước.

  b) Làm thí nghiệm với nhiều chất lỏng khác thì hiện tượng cũng xảy ra tương tự.

  Nguyên nhân của quá trình bay hơi là do một số phân tử chất lỏng ở mặt thoáng có động năng chuyển động nhiệt lớn nên chúng có thể thắng được công cản do lực hút của các phận tử chất lỏng nằm trên mặt thoáng để thoát ra khỏi mặt thoáng và trở thành phân tử hơi của chính chất ấy. Đồng thời khi đó cũng xảy ra cũng xảy ra quá trình ngưng tụ do một số phân tử hơi của chất này chuyển động nhiệt hỗn loạn va chạm vào mặt thoáng và bị các phân tử chất lỏng nằm trên mặt thoáng hút.

  Như vậy sự ngưng tụ luôn xảy ra kèm theo sự bay hơi. Sau mỗi đơn vị thời gian, nếu số phân tử chất lỏng thoát khỏi mặt thoáng nhiều hơn thì ta nói chất lỏng bị "bay hơi". Ngược lại ta nói chất lỏng bị ngưng tụ.

 2. Hơi khô và hơi bão hòa

  a) Nếu dùng một ống xilanh để hút một ít ête lỏng vào trong ống rồi nút kín lại, sau đó kéo pittông lên để tạo một khoảng trống trên mặt thoáng của ête lỏng thì người ta thấy mức ête lỏng trong ống giảm dần cuối cùng dừng lại.

  b) Lúc đầu, tốc độ bay hơi của ête lỏng nhanh hơn tốc độ ngưng tụ của hơi ête nên mức ête lỏng trong ống giảm dần. Nhưng vì mật độ phân tử của hơi ête trên mặt tháng vẫn tiếp tục tăng nên hơi ête chưa được bão hòa và gọi là hơi khô. Áp suất hơi ête tăng dần làm giảm tốc độ bay hơi và tăng tốc độ ngưng tụ. Khi tốc độ ngưng tụ bằng tốc độ bay hơi thì quá trình ngưng tụ - bay hơi đạt trạng thái cân bằng động : mật độ phân tử hơi ête không tăng nữa và hơi ête trên mặt thoáng khi đó gọi là hơi bão hòa.

  Làm thí nghiệm với các chất lỏng khác, hiện tượng xảy ra tương tự. Hơi khô càng xa trạng thái bảo hòa sẽ càng tuân theo đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt. Khi hơi bị bão hòa, áp suất của nó đạt giá trị cực đại và được gọi là áp suất hơi bảo hòa.

  Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc thể tích và không tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, nó chỉ phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của chất lỏng bay hơi.

 3. Ứng dụng

 Nước từ biển, sông hồ không ngừng bay hơi tạo thành mây, sương mù, mưa, làm khí hậu điều hòa ... Sự bay hơi nước biển được ứng dụng khai thác muối. Sự bay hơi của Âmônic, frêôn,..., được ứng dụng trong kĩ thuật lạnh.

II - SỰ SÔI

  Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

 1. Thí nghiệm

 Làm thí nghiệm với các chất lỏng khác nhau ta thấy:

  - Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi (Bảng 38.3).

  - Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại (Bảng 38.4).

 2. Nhiệt hóa hơi

  Nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi được gọi là nhiệt hóa hơi của chất lỏng ở nhiệt độ sôi:

 Q = Lm

  trong đó, L là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg) phụ thuộc bản chất của chất lỏng, đơn vị là jun trên kilôgam (J/kg); m là khối lượng của phần chất lỏng đẫ biến thành khí ở nhiệt độ sôi.

  Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi một kg chất đó ở nhiệt độ sôi.

Bảng Nhiệt độ sôi ở áp suất chuẩn

Nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào áp suấtPMC


Tin liên quan:
Vieo mô phỏng Định luật III Newton [13.12.2013 17:44 | 42948 lần đọc]
Video thí nghiệm gia tốc rơi tự do [13.12.2013 17:36 | 42725 lần đọc]
Các hiện tượng bề mặt chất lỏng [17.03.2012 20:23 | 70701 lần đọc]
Sự nở vì nhiệt của vật rắn [13.03.2012 04:06 | 67179 lần đọc]
Chất rắn kết tinh - Chất rắn vô định hình [07.03.2012 04:41 | 46037 lần đọc]
Các nguyên lý của nhiệt động lực học [03.03.2012 07:00 | 50240 lần đọc]
Nội năng và sự biến thiên nội năng [28.02.2012 04:51 | 32485 lần đọc]
Phương trình trạng thái khí ký tưởng [14.02.2012 18:25 | 31756 lần đọc]
Quá trình đẳng tích-Định luật Charles [10.02.2012 10:18 | 29677 lần đọc]
Quá trình đẳng nhiệt-Định luật Boyle-Mariotte [03.02.2012 03:03 | 27828 lần đọc]


Những bản tin khác:
 Vieo mô phỏng Định luật III Newton [13.12.2013 17:44 | 42948 lần đọc]
 Video thí nghiệm gia tốc rơi tự do [13.12.2013 17:36 | 42725 lần đọc]
 Các hiện tượng bề mặt chất lỏng [17.03.2012 20:23 | 70701 lần đọc]
 Sự nở vì nhiệt của vật rắn [13.03.2012 04:06 | 67179 lần đọc]
 Chất rắn kết tinh - Chất rắn vô định hình [07.03.2012 04:41 | 46037 lần đọc]
 Các nguyên lý của nhiệt động lực học [03.03.2012 07:00 | 50240 lần đọc]
 Nội năng và sự biến thiên nội năng [28.02.2012 04:51 | 32485 lần đọc]
 Phương trình trạng thái khí ký tưởng [14.02.2012 18:25 | 31756 lần đọc]
 Quá trình đẳng tích-Định luật Charles [10.02.2012 10:18 | 29677 lần đọc]
 Quá trình đẳng nhiệt-Định luật Boyle-Mariotte [03.02.2012 03:03 | 27828 lần đọc]
 Cơ năng [17.01.2012 18:20 | 26072 lần đọc]
 Thế năng [14.01.2012 03:45 | 24671 lần đọc]
 Động năng-Định lý biến thiên động năng [11.01.2012 04:02 | 29054 lần đọc]
 Định luật bảo toàn động lượng [31.12.2011 03:16 | 26124 lần đọc]Gửi tin
Lên đầu trang
DANH MỤC  

Chuyên đề
Tư liệu

Danh nhân
VL lý thú

Ebook
Web hay

Giáo trình
Luyện thi

Video
Mô phỏng

PPT
Đề thi

CNTT
Chuyện vui

Du lịch
Ẩm thực
Tài liệu 

Mở tất cà | Đóng tất cả
Physics formulas 
Tin liên quan 
Vieo mô phỏng Định luật III Newton Vieo mô phỏng Định luật III Newton

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Nếu bạn cho đi nụ cười, bạn sẽ nhận lại niềm vui.Nếu bạn cho đi sự sẻ chia, bạn sẽ nhận lại sự đồng cảm.Nếu bạn cho đi sự quan tâm, bạn sẽ nhận lại sự giúp đỡ
Video thí nghiệm gia tốc rơi tự do Video thí nghiệm gia tốc rơi tự do

Thả một vật (trụ sắt non, hòn bi) từ độ cao s trên mặt đất, vật sẽ rơi theo phương thẳng đứng. Trong trường hợp này sức cản không khí là không đáng kể so với trọng lượng của vật, có thể coi là vật rơi tự do. Bằng cách đo được thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động và quãng đường rơi s ta có thể xác định gia tốc rơi tự do.
Sự chuyển thể giữa các chất Sự chuyển thể giữa các chất

Khi điều kiện tồn tại (nhiệt độ, áp suất) thay đổi, các chất có thể chuyển thể từ rắn sang lỏng, hoặc từ lỏng sang khí và ngược lại.Các hiện tượng đó gọi là sự chuyển thể ( chuyển pha ) của các chất
Các hiện tượng bề mặt chất lỏng Các hiện tượng bề mặt chất lỏng

Tại sao chiếc kim khâu hoặc lưỡi dao cạo râu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nó nằm ngang nhưng lại bị chìm vào trong nước khi đặt nó nằm nghiêng?Tại sao bề mặt nước ở chỗ tiếp xúc với thành bình hoặc thành ống không phẳng ngang, mà lại bị uốn cong thành mặt khum?Tại sao mức nước bên trong các ống nhỏ lại dâng cao hơn mặt nước bên ngoài ống?Đó chính là các hiện tương ở bề mặt chất lỏng sẽ được tìm hiểu trong bài viết
Sự nở vì nhiệt của vật rắn Sự nở vì nhiệt của vật rắn

-Một thanh thép bị dãn khi ta kéo một lực đủ lớn. Còn cách nào khác để làm thanh thép đó dãn ra mà ta không tác dụng lực kéo?-Tại sao giữa hai đầu thanh ray của đường sắt lại phải có một khe hở? Độ rộng của khe hở này phụ thuộc vào những yếu tố gì và có thể xác định nó theo công thức như thế nào?
Chất rắn kết tinh - Chất rắn vô định hình Chất rắn kết tinh - Chất rắn vô định hình

Trạng thái rắn là một trong ba trạng thái thường gặp của các chất, có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng. Các chất ở trạng thái rắn được gọi là chất rắn. Các vật được cấu tạo từ chất rắn (vật rắn) có hình dạng ổn định.
Các nguyên lý của nhiệt động lực học Các nguyên lý của nhiệt động lực học

Các nguyên lý nhiệt động học có thể áp dụng cho nhiều hệ vật lý, chỉ cần biết sự trao đổi năng lượng với môi trường mà không phụ thuộc vào chi tiết tương tác trong các hệ ấy. Albert Einstein đã dựa vào nhiệt động học để tiên đoán về phát xạ tự nhiên. Gần đây còn có một nghiên cứu về nhiệt động học hố đen.
Nội năng và sự biến thiên nội năng Nội năng và sự biến thiên nội năng

Trong vật lý học, đặc biệt là trong nhiệt động lực học, nội năng của một vật hay một hệ vật lý là tổng động năng của chuyển động hỗn loạn bởi các nguyên tử hay phân tử chứa trong vật (bao gồm động năng tịnh tiến, động năng quay và động năng dao động) và tổng thế năng trong các liên kết phân tử, tính trong hệ quy chiếu gắn với khối tâm của vật hay hệ vật lý. Nói nôm na, nó là năng lượng chứa bên trong các vật hay hệ vật lý, để phân biệt với động năng của chuyển động vĩ mô của vật, hay thế năng của toàn vật trong một trường lực bên ngoài.
Phương trình trạng thái khí ký tưởng Phương trình trạng thái khí ký tưởng

Phương trình trạng thái khí lý tưởng là mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, và nhiệt độ của một khối khí lý tưởng nằm trong cân bằng nhiệt động lực học.
Quá trình đẳng tích-Định luật Charles Quá trình đẳng tích-Định luật Charles

Mối liên hệ giữa V và T được Jacques Charles phát hiện năm 1787 nhưng không công bố, Gay-Lussac phát biểu định luật này vào năm 1802, vì vậy định luật này còn có tên định luật Charles.

 Giải Nobel Vật Lý 2017 được trao cho việc dò tìm sóng hấp dẫn  Những đoạn clip hay hỗ trợ giảng dạy bộ môn Vật lý tham khảo  LP_TestDesign - Chương trình sọan thảo, trộn đề trắc nghiệm.  Khoa học vũ trụ: Hành tinh nghiêng xoay quanh các ngôi sao nhỏ khó có thể tồn tại sự sống  10 loại chất liệu "thần kỳ" thách thức mọi định luật vật lý  Giải Nobel Vật Lý 2016 được trao cho 3 nhà khoa học phát hiện ra "đặc tính kỳ lạ" của vật chất rắn  Con người có thể du hành ngược thời gian ?  Con người có thể du hành ngược thời gian ?  Einstein: "Logic sẽ đưa chúng ta từ điểm A đến điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa chúng ta tới mọi nơi"  Hành trình tìm ra sóng hấp dẫn  Sóng hấp dẫn - phát hiện thế kỷ của nhân loại  Lời giải thích mới cho việc thời gian không quay ngược lại  So sánh lực hấp dẫn của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời  Những lầm tưởng khoa học "chuẩn" nhưng cần phải "chỉnh"  Qtespro - Phần mềm luyện thi trắc nghiệm vậy lý  Định nghĩa chính xác về ánh sáng  Khám phá các dao động neutrino giành Giải Nobel Vật lí 2015  Làm thế nào xe đạp có thể đứng thẳng mà không bị ngã?  Đố bạn làm được: kéo rời 2 cuốn sách đan xen nhau  Các tấm pin mặt trời hoạt động như thế nào?  Khoa học lý giải sự ảnh hưởng của hiện tượng Nguyệt thực đến con người  Tia Gamma (Ɣ)- Khám phá nguồn gốc của Tia Gamma  Nhà ảo thuật vật lý  Chụp được hình ảnh đầu tiên trong lịch sử tính chất lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng  MindMup và Creately - Công cụ vẽ sơ đồ tư duy trực tuyến  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi xuyên qua tâm Trái đất?  Những bí ẩn của Hệ Mặt Trời-P2  Những bí ẩn của Hệ Mặt Trời  Andre-Marie Ampere - Nhà phát minh ra điện từ trường  Phần mềm luyện thi Vật Lý chất lượng cao Fomica 
Website thiết kế trên hệ thống NukeViet 2.0 - Phát triển từ Mã nguồn PHP-NUKE
Lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL
---»«---
Thiết lập và quản trị : Phan Minh Chánh
THPT Chơn Thành - Bình Phước - ĐT : 0908742177 - Email : minhchanh@vtic.vn
---»«---
Lên đầu trang