Phan Minh Chánh | Tin tức | Bổ trợ kiến thức VL 11 | Điện trường
 Thứ hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019   TIN MỚI: 
 

Tin tức » Bổ trợ kiến thức VL 11 21.01.2019 09:32
 
Di chuyển nút trượt để tăng cỡ chữ
Điện trường
[ 24.02.2013 03:17 | 56347 lần đọc ]

Xem hình
Điện trường là một mô hình tưởng tượng trong điện từ học để nói về môi trường vật chất đặc biệt bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích đó. Điện trường tác dụng lực lên tất cả các hạt mang điện đặt trong nó và người ta gọi lực này là lực điện. Xét về bản chất, điện trường và từ trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường.

1. ĐIỆN TRƯỜNG

a.Khái niệm: Xung quanh điện tích có điện trường. Các điện tích tương tác nhau vì điện tích này nằm trong điện trường của điện tích kia. 

b.Tính chất cơ bản của điện trường: Mọi điện tích đặt trong điện trường đều chịu tác dụng của lực điện do điện trường gây ra.

2. VECTƠ  ĐIỆN TRƯỜNG 

- Tác dụng lực của điện trường tại mỗi điểm được đặc trưng bởi vectơ  

gọi là : vectơ điện trường và xác định:

  * q : điện tích thử;    : lực điện tác dụng lên điện tích thử

  * Ngược lại nếu đã biết, có thể xác định lực điện   bởi: 

     = q. ;

                 * q > 0 :    cùng hướng;  q < 0 :   và   ngược hướng

- Độ lớn của vectơ điện trường có đơn vị là V/m (đọc Vôn/mét)

Ghi chú:   - gọi là vectơ cường độ điện trường hay đơn giản là điện trường.

                - Tại mỗi điểm trong điện trường, cường độ điện trường có giá trị xác định và không phụ thuộc vào lực điện và điện tích thử q

               - Cần phân biệt phương chiều chuyển động của điện tích với phương, chiều của lực điện.

 

3. ĐIỆN TRƯỜNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM.

Vectơ điện trường Em tại điểm M trong chân không (hay không khí) tạo bởi điện tích điểm Q đặt ở O cách M khoảng r có: 

 * Phương là đường thẳng OM.

 * chiều:

- hướng xa điện tích nếu Q > 0 

- hướng về điện tích nếu Q < 0 

 * độ lớn: tính theo công thức:

               (V/m)

Chú ý: Trong môi trường điện môi: (  : hằng sẽ điện môi).

4. NGUYÊN LÍ CHỒNG CHẤT ĐIỆN TRƯỜNG

Nếu tại một điểm có nhiều điện trường 1,  2,  3,....  do nhiều điện tích điểm ql, q2… tạo ra thì điện trường tổng hợp  của hệ các điện tích tại đó được xác định bởi:  

Kết quả này cũng áp dụng được cho điện tích phân bố coi như do rất nhiều điện tích điểm tạo nên.

Chú ý rằng: Điện trường tổng hợp do các điện tích gây ra tại một điểm nào đó được xác định theo quy tắc tổng hợp véc tơ (hình bình hành). Cần phân biệt cách tổng hợp 2 véc tơ và tổng hợp đại số.

5. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN.

aĐịnh nghĩa: Đó là đường có hướng vẽ trong điện trường sao cho

hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường này đều trùng với

hướng của vectơ điện trường tại điểm đó. 

Hệ các đường sức điện cho ta biết về sự bố trí các vectơ điện trường trong không gian.

b. Điện phổ

- Có thể biểu hiện các đường sức điện nhờ sự sắp xếp của các hạt nhỏ cách điện đặt trong điện trường. Lực điện tác dụng vào mỗi hạt giữ và liên kết các hạt này theo các đoạn của đường sức điện.

- Hệ các đường do các hạt cách điện hình thành gọi là điện phổ và cho phép ta suy ra dạng các đường sức điện.

Chú ý: Không thể coi các đường " hạt bột" của điện phổ là các đường sức điện vì các đường " hạt bột' chỉ cho biết hình dạng của các đường sức mà không thể hiện được hướng của chúng.

cTính chất của đường sức điện

• Các đường sức điện hiển thị được sự sắp xếp của vectơ điện trường trong không gian. 

• Đặc điểm của đường sức điện:

- Qua mỗi điểm của điện trường chỉ có 1 đường sức điện.

- Ta quy ước định chiều cho các đường sức điện theo chiếu vectơ    .

- Các đường sức điện không khép kín, xuất phát từ điện tích (+) và về đến điện tích (-).

- Nơi các đường sức điện thưa: điện trường yếu; Nơi các đường sức điện dày (sát nhau): điện trường mạnh.

- Điện trường đều (    = không đổi) có các đường sức song song cách đều nhau.

dĐường sức điện của một số điện trường đơn giản 

6. ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU:

- Là điện trường mà véc tơ cường độ điện trường có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm.

- Đường sức của điện trường đều là những đường song song cách đều.

Câu hỏi bài học: 

1. Khái niệm điện trường? Tính chất cơ bản của điện trường?

2. Khái niệm cường độ điện trường? Cường độ điện trường luôn cùng phương cùng chiều với lực tác dụng lên một điện tích bất kì đặt trong điện trường đó. Điều đó đúng hay sai? Hãy giải thích.

3. Các đặc điểm của điện trường của một điện tích gây ra tại một điểm. Trình bày nguyên lí chồng chất điện trường. 

4. Có thể coi đường sức điện là quỹ đạo của một điện tích điểm chuyển động dưới tác dụng của điện trường được hay không? Hãy giải thích. Hãy nêu tính chất các đường sức điện và giải thích

PMC


Tin liên quan:
Tụ điện. Năng lượng điện trường [24.02.2013 03:41 | 61053 lần đọc]
Vật dẫn và điện môi trong điện trường [24.02.2013 03:34 | 61323 lần đọc]
Công của lực điện. Hiệu điện thế [24.02.2013 03:27 | 58786 lần đọc]
Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích [24.02.2013 03:13 | 63121 lần đọc]
Điện tích. Định luật Coulomb [24.02.2013 02:43 | 26602 lần đọc]
Lực Lorentz [31.01.2012 21:04 | 32633 lần đọc]
Hệ thống nhanh kiến thức chương Từ trường [16.01.2012 21:45 | 37647 lần đọc]
Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện [16.01.2012 21:39 | 28234 lần đọc]
Từ trường [27.12.2011 12:30 | 31034 lần đọc]
Dòng điện trong chất bán dẫn [04.12.2011 23:08 | 34195 lần đọc]
Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn [30.11.2011 06:38 | 30271 lần đọc]


Những bản tin khác:
 Tụ điện. Năng lượng điện trường [24.02.2013 03:41 | 61053 lần đọc]
 Vật dẫn và điện môi trong điện trường [24.02.2013 03:34 | 61323 lần đọc]
 Công của lực điện. Hiệu điện thế [24.02.2013 03:27 | 58786 lần đọc]
 Điện tích. Định luật Coulomb [24.02.2013 02:43 | 26602 lần đọc]
 Lực Lorentz [31.01.2012 21:04 | 32633 lần đọc]
 Hệ thống nhanh kiến thức chương Từ trường [16.01.2012 21:45 | 37647 lần đọc]
 Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện [16.01.2012 21:39 | 28234 lần đọc]
 Từ trường [27.12.2011 12:30 | 31034 lần đọc]
 Dòng điện trong chất bán dẫn [04.12.2011 23:08 | 34195 lần đọc]
 Dòng điện trong chân không [03.11.2011 20:12 | 28772 lần đọc]
 Dòng điện trong chất khí [03.11.2011 20:09 | 39220 lần đọc]
 Dòng điện trong chất điện phân [03.11.2011 20:05 | 39580 lần đọc]
 Dòng điện trong kim loại [03.11.2011 20:02 | 38030 lần đọc]
 Tụ điện [20.10.2011 21:30 | 24650 lần đọc]Gửi tin
Lên đầu trang
DANH MỤC  

Chuyên đề
Tư liệu

Danh nhân
VL lý thú

Ebook
Web hay

Giáo trình
Luyện thi

Video
Mô phỏng

PPT
Đề thi

CNTT
Chuyện vui

Du lịch
Ẩm thực
Tài liệu 

Mở tất cà | Đóng tất cả
Physics formulas 
Tin liên quan 
Tụ điện. Năng lượng điện trường Tụ điện. Năng lượng điện trường

Tụ điện là một linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt, tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng cường độ, nhưng trái dấu.
Vật dẫn và điện môi trong điện trường Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Bài giảng Vật dẫn và điện môi. Tụ điện tiếp tục cung cấp cho các em các lí thuyết về điện trường, đồng thời cung cấp cho các bạn lí thuyết về vật dẫn, điện môi và lí thuyết tụ điện.Note
Công của lực điện. Hiệu điện thế Công của lực điện. Hiệu điện thế

Trong chương trình Vật lí 11 các bạn sẽ học về điện trường và từ trường. Khi các em bạn tốt điện trường thì việc học từ trường trở nên dễ dàng hơn. Bài giảng Điện trường cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về điện trường cũng như các chú ý để các bạn học điện trường và từ trường dễ hiểu
Điện trường Điện trường

Điện trường là một mô hình tưởng tượng trong điện từ học để nói về môi trường vật chất đặc biệt bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích đó. Điện trường tác dụng lực lên tất cả các hạt mang điện đặt trong nó và người ta gọi lực này là lực điện. Xét về bản chất, điện trường và từ trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường.
Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

Thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật gọi là thuyết electron
Điện tích. Định luật Coulomb Điện tích. Định luật Coulomb

Lực tĩnh điện được Coulomb, nhà bác học người Pháp, dựa trên ý tưởng về sự tương tự giữa điện học và cơ học, giữa sự tương tự của hai vật và hai điện tích, tìm ra lần đầu cho hai điện tích điểm và phát biểu thành định luật Coulomb. Trong trường hợp tương tác giữa hai điện tích điểm, lực tĩnh điện còn được gọi là lực Coulomb.
Lực Lorentz Lực Lorentz

Lực Lorentz là lực từ tác dụng lên các hạt mang điện, khi chúng chuyển động trong từ trường theo phương cắc các đường cảm ứng từ. Ký hiệu: fL
Hệ thống nhanh kiến thức chương Từ trường Hệ thống nhanh kiến thức chương Từ trường

bài viết tóm tắt nội dung lý thuyết và phân loại một số dạng toán cơ bản trong chương từ trường, hỗ trợ các em trong việc ôn tập kiến thức đã học.
Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

Trong chương trình vật lý đại cương thì hiện tượng tự cảm trong mạch điện hay còn gọi là mạch dao động luôn là bài tập khá thú vị đối với học sinh phổ thông. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một bài viết về chuyên đề này.
Từ trường Từ trường

Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc có nguồn gốc từ các môment lưỡng cực từ. Xét về bản chất, từ trường và điện trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường.

 Giải Nobel Vật Lý 2017 được trao cho việc dò tìm sóng hấp dẫn  Những đoạn clip hay hỗ trợ giảng dạy bộ môn Vật lý tham khảo  LP_TestDesign - Chương trình sọan thảo, trộn đề trắc nghiệm.  Khoa học vũ trụ: Hành tinh nghiêng xoay quanh các ngôi sao nhỏ khó có thể tồn tại sự sống  10 loại chất liệu "thần kỳ" thách thức mọi định luật vật lý  Giải Nobel Vật Lý 2016 được trao cho 3 nhà khoa học phát hiện ra "đặc tính kỳ lạ" của vật chất rắn  Con người có thể du hành ngược thời gian ?  Con người có thể du hành ngược thời gian ?  Einstein: "Logic sẽ đưa chúng ta từ điểm A đến điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa chúng ta tới mọi nơi"  Hành trình tìm ra sóng hấp dẫn  Sóng hấp dẫn - phát hiện thế kỷ của nhân loại  Lời giải thích mới cho việc thời gian không quay ngược lại  So sánh lực hấp dẫn của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời  Những lầm tưởng khoa học "chuẩn" nhưng cần phải "chỉnh"  Qtespro - Phần mềm luyện thi trắc nghiệm vậy lý  Định nghĩa chính xác về ánh sáng  Khám phá các dao động neutrino giành Giải Nobel Vật lí 2015  Làm thế nào xe đạp có thể đứng thẳng mà không bị ngã?  Đố bạn làm được: kéo rời 2 cuốn sách đan xen nhau  Các tấm pin mặt trời hoạt động như thế nào?  Khoa học lý giải sự ảnh hưởng của hiện tượng Nguyệt thực đến con người  Tia Gamma (Ɣ)- Khám phá nguồn gốc của Tia Gamma  Nhà ảo thuật vật lý  Chụp được hình ảnh đầu tiên trong lịch sử tính chất lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng  MindMup và Creately - Công cụ vẽ sơ đồ tư duy trực tuyến  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi xuyên qua tâm Trái đất?  Những bí ẩn của Hệ Mặt Trời-P2  Những bí ẩn của Hệ Mặt Trời  Andre-Marie Ampere - Nhà phát minh ra điện từ trường  Phần mềm luyện thi Vật Lý chất lượng cao Fomica 
Website thiết kế trên hệ thống NukeViet 2.0 - Phát triển từ Mã nguồn PHP-NUKE
Lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL
---»«---
Thiết lập và quản trị : Phan Minh Chánh
THPT Chơn Thành - Bình Phước - ĐT : 0908742177 - Email : minhchanh@vtic.vn
---»«---
Lên đầu trang