10 loại chất liệu "thần kỳ" thách thức mọi định luật vật lý
Đóng băng ở nhiệt độ cao, "biến hình" từ dạng thể khí sang thể rắn, thay đổi hình dáng,... những hiện tượng phi lý này tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong các...