Trắc nghiệm trực tuyến >> Index - Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến

Bạn đã có tài khoản chưa ? Nếu có hãy đăng nhập, Nếu chưa có hãy đăng ký ! Thành viên đang trực tuyến :??? Thoát khỏi chương trình

Chào mừng các bạn đến với trang Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến - Chúc các bạn thành công - Mọi góp ý xin liên hệ : minhchanh@vtic.vn.

vật lý 10 CB vật lý 10 TN vật lý 11 CB vật lý 11 TN vật lý 12CB vật lý 12 TN Ðề thi thử TN THPT Ðề thi thử ÐH
VẬT LÝ LỚP 10 - BAN CƠ BẢN
***************************
CHƯƠNG I : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
CHƯƠNG III : CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
CHƯƠNG IV : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
CHƯƠNG V : CHẤT KHÍ
CHƯƠNG VI : CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
CHƯƠNG VII : CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG - SỰ CHUYỂN THỂ
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ
***************************
VẬT LÝ LỚP 10 - BAN KHTN
***************************
CHƯƠNG I : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
CHƯƠNG III : TĨNH HỌC VẬT RẮN
CHƯƠNG IV : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
CHƯƠNG V : CƠ HỌC CHẤT LƯU
CHƯƠNG VI : CHẤT KHÍ
CHƯƠNG VII : CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG - SỰ CHUYỂN THỂ
CHƯƠNG VIII : CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ
***************************
VẬT LÝ LỚP 11 - BAN CƠ BẢN
***************************
CHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG
CHƯƠNG II : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
CHƯƠNG III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG IV : TỪ TRƯỜNG
CHƯƠNG V : CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
CHƯƠNG VI : KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VII : MẮT-CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ
***************************
VẬT LÝ LỚP 11 - BAN KHTN
***************************
CHƯƠNG I : ĐIỆN TRƯỜNG
CHƯƠNG II : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
CHƯƠNG III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG IV : TỪ TRƯỜNG
CHƯƠNG V : CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
CHƯƠNG VI : KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VII : MẮT-CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ
***************************
VẬT LÝ LỚP 12 - BAN CƠ BẢN
***************************
CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG CƠ
CHƯƠNG II : SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
CHƯƠNG III : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
CHƯƠNG V : SÓNG ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VI : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VII : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
CHƯƠNG VIII : TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
***************************
VẬT LÝ LỚP 12 - BAN KHTN
***************************
CHƯƠNG I : ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
CHƯƠNG II : DAO ĐỘNG CƠ
CHƯƠNG III : SÓNG CƠ
CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
CHƯƠNG IX : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
CHƯƠNG V : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHƯƠNG VI : SÓNG ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VII : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
CHƯƠNG VIII : SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP
CHƯƠNG X : TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
***************************
ĐỀ THI THỬ TN THPT
***************************
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 1
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 10
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 2
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 3
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 4
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 5
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 6
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 7
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 8
ĐỀ THI THỬ TN THPT SỐ 9
***************************
ĐỀ THI THỬ ĐH
***************************
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 1
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 10
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 2
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 3
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 4
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 5
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 6
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 7
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 8
ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 9
***************************
Lên