Trắc nghiệm trực tuyến >> Index - Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến

Bạn đã có tài khoản chưa ? Nếu có hãy đăng nhập, Nếu chưa có hãy đăng ký ! Thành viên đang trực tuyến :??? Thoát khỏi chương trình

Chào mừng các bạn đến với trang Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến - Chúc các bạn thành công - Mọi góp ý xin liên hệ : minhchanh@vtic.vn.

vật lý 10 CB vật lý 10 TN vật lý 11 CB vật lý 11 TN vật lý 12CB vật lý 12 TN Ðề thi thử TN THPT Ðề thi thử ÐH
Trang chủ : VẬT LÝ LỚP 10 - BAN CƠ BẢN : CHƯƠNG III : CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN


TT
NỘI DUNG
Bình chọn
Người tạo
Số câu
Thống kê
Ý kiến
     CHƯƠNG III : CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
105 Chủ đề 7 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song 5 [1] admin 14 Statistics Comments
106 Chủ đề 8 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực - Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 5 [1] admin 18 Statistics Comments
107 Chủ đề 9 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Ngẫu lực 5 [1] admin 17 Statistics Comments
Lên