Trắc nghiệm trực tuyến >> Index - Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến

Bạn đã có tài khoản chưa ? Nếu có hãy đăng nhập, Nếu chưa có hãy đăng ký ! Thành viên đang trực tuyến :??? Thoát khỏi chương trình

Chào mừng các bạn đến với trang Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến - Chúc các bạn thành công - Mọi góp ý xin liên hệ : minhchanh@vtic.vn.

vật lý 10 CB vật lý 10 TN vật lý 11 CB vật lý 11 TN vật lý 12CB vật lý 12 TN Ðề thi thử TN THPT Ðề thi thử ÐH
Trang chủ : VẬT LÝ LỚP 10 - BAN KHTN

TT
NỘI DUNG
Bình chọn
Người tạo
Số câu
Thống kê
Ý kiến
     CHƯƠNG I : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
79 Chủ đề 1 : Chuyển động cơ - Chuyển động thẳng đều 5 [1] admin 28 Statistics Comments
80 Chủ đề 2 : Chuyển động thẳng biến đổi đều - Sự rơi tự do 5 [1] admin 37 Statistics Comments
81 Chủ đề 3 : Chuyển động tròn đều - Công thức cộng vận tốc 5 [1] admin 29 Statistics Comments
     CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
82 Chủ đề 4 : Lực-Tổng hợp lực-Ba định luật NewTon 5 [1] admin 30 Statistics Comments
83 Chủ đề 5 : Lực hấp dẫn-Lực đàn hồi-Lực ma sát 5 [1] admin 28 Statistics Comments
84 Chủ đề 6 : Lực quán tính-Lực hướng tâm-Chuyển động của vật bị ném-Chuyển động của hệ vật 5 [1] admin 22 Statistics Comments
     CHƯƠNG III : TĨNH HỌC VẬT RẮN
85 Chủ đề 7 : Các dạng cân bằng của vật rắn - Quy tắc hợp lực đồng quy 5 [1] admin 17 Statistics Comments
86 Chủ đề 8 : Quy tắc hợp lực song song 5 [1] admin 15 Statistics Comments
87 Chủ đề 9 : Quy tắc mômen lực 5 [1] admin 12 Statistics Comments
     CHƯƠNG IV : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
88 Chủ đề 10 : Định luật bảo toàn động lượng 5 [1] admin 20 Statistics Comments
89 Chủ đề 11: Công - Công suất 5 [1] admin 20 Statistics Comments
90 Chủ đề 12 : Động năng - Thế năng 5 [1] admin 21 Statistics Comments
91 Chủ đề 13: Định luật bảo toàn cơ năng 5 [1] admin 24 Statistics Comments
92 Chủ đề 14 : Các định luật Kepler - Chuyển động của vệ tinh : 5 [1] admin 12 Statistics Comments
     CHƯƠNG V : CƠ HỌC CHẤT LƯU
93 Chủ đề 15 : Áp suất thủy tĩnh - Nguyên lý Pascal - Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. 5 [1] admin 24 Statistics Comments
     CHƯƠNG VI : CHẤT KHÍ
94 Chủ đề 16 : Thuyết động học phân tử chất khí - Định luật Boyle-Mariotte - Định luật Charles - Định luật Gaylussac - Phương trình trạng thái khí lý tưởng. 5 [1] admin 35 Statistics Comments
     CHƯƠNG VII : CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG - SỰ CHUYỂN THỂ
95 Chủ đề 17 : Chất rắn - Biến dạng cơ của vật rắn - Sự nở vì nhiệt của vật rắn 5 [1] admin 20 Statistics Comments
96 Chủ đề 18 : Chất lỏng-Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng - Hiện tượng dính ướt- Hiện tượng mao dẫn- Sự nóng chảy và sự đông đặc- Sự hóa hơi và sự ngưng tụ 5 [1] admin 37 Statistics Comments
     CHƯƠNG VIII : CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
97 Chủ đề 19 : Nguyên lý I nhiệt động lực học - Áp dụng nguyên lý I động lực học cho khí lý tưởng 5 [1] admin 21 Statistics Comments
98 Chủ đề 20 : Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt-Nguyên lý II Nhiệt động lực học 5 [1] admin 16 Statistics Comments
     ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ
138 Đề ôn tập học kỳ I ( Đề số 1) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
139 Đề ôn tập học kỳ I ( Đề số 2) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
140 Đề ôn tập học kỳ II ( Đề số 1) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
141 Đề ôn tập học kỳ II ( Đề số 2) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
Lên