Trắc nghiệm trực tuyến >> Index - Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến

Bạn đã có tài khoản chưa ? Nếu có hãy đăng nhập, Nếu chưa có hãy đăng ký ! Thành viên đang trực tuyến :??? Thoát khỏi chương trình

Chào mừng các bạn đến với trang Trắc nghiệm Vật lý trực tuyến - Chúc các bạn thành công - Mọi góp ý xin liên hệ : minhchanh@vtic.vn.

vật lý 10 CB vật lý 10 TN vật lý 11 CB vật lý 11 TN vật lý 12CB vật lý 12 TN Ðề thi thử TN THPT Ðề thi thử ÐH
Trang chủ : VẬT LÝ LỚP 10 - BAN CƠ BẢN
TT
NỘI DUNG
Bình chọn
Người tạo
Số câu
Thống kê
Ý kiến
     CHƯƠNG I : ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
99 Chủ đề 1 : Chuyển động cơ - Chuyển động thẳng đều 5 [1] admin 33 Statistics Comments
100 Chủ đề 2 : Chuyển động thẳng biến đổi đều - Sự rơi tự do 5 [1] admin 26 Statistics Comments
101 Chủ đề 3 : Chuyển động tròn đều - Công thức cộng vận tốc 5 [1] admin 20 Statistics Comments
     CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
102 Chủ đề 4 : Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm 5 [1] admin 23 Statistics Comments
103 Chủ đề 5 : Lực hấp dẫn - Lực đàn hồi - Lực ma sát 4 [1] admin 33 Statistics Comments
104 Chủ đề 6 : Lực hướng tâm - Bài toán về chuyển động ném ngang 5 [1] admin 22 Statistics Comments
     CHƯƠNG III : CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
105 Chủ đề 7 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song 5 [1] admin 14 Statistics Comments
106 Chủ đề 8 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực - Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 5 [1] admin 18 Statistics Comments
107 Chủ đề 9 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Ngẫu lực 5 [1] admin 17 Statistics Comments
     CHƯƠNG IV : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
108 Chủ đề 10 : Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng 5 [1] admin 16 Statistics Comments
109 Chủ đề 11 : Công và công suất - Động năng - Thế năng - Cơ năng 4 [1] admin 35 Statistics Comments
     CHƯƠNG V : CHẤT KHÍ
110 Chủ đề 12 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí - Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle-Mariotte - Quá trình đẳng tích. Định luật Charles - Phương trình trạng thái của khí lý tưởng 5 [1] admin 22 Statistics Comments
     CHƯƠNG VI : CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
111 Chủ đề 13 : Nội năng và sự biến thiên nội năng - Các nguyên lý của nhiệt động lực học 5 [1] admin 32 Statistics Comments
     CHƯƠNG VII : CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG - SỰ CHUYỂN THỂ
112 Chủ đề 14 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình - Biến dạng cơ của vật rắn - Sự nở vì nhiệt của vật rắn 5 [1] admin 24 Statistics Comments
113 Chủ đề 15 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Sự chuyển thể của các chất - Độ ẩm không khí 5 [1] admin 25 Statistics Comments
     ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ
134 Đề ôn tập học kỳ I ( Đề số 1) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
135 Đề ôn tập học kỳ I ( Đề số 2) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
136 Đề ôn tập học kỳ II ( Đề số 1) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
137 Đề ôn tập học kỳ II ( Đề số 2) 5 [1] admin 30 Statistics Comments
Lên